NH'63 Rondreisjury

NH’63 Rondreisjury

De rondreisjury komt op verzoek van een aangesloten videoclub op bezoek om een selectie van films te jureren.
Het primaire doel is om te bepalen welke van de aangeboden films een nominatie krijgen voor het NH’63-Regiofestival.

De jury bestaat uit drie juryleden die binnen NH’63 een opleiding daarvoor hebben gehad.
Na projectie van de aangeboden films vindt juryberaad plaats.
Hierbij wordt de rapportering en de waardering vastgesteld volgens het NOVA systeem.
Alle aangeboden films worden na het juryberaad besproken.

Een genomineerde film wordt, voorafgaande aan het Regiofestival, door een NOVA-jury gejureerd.

Lees ook de volgende documenten:
    ·       De procedure en werkwijze van de rondreisjury is beschreven in het document “Rondreisjury - spelregels”.
    ·       De filmmaker van een genomineerde film vult het formulier “Aanmelding nominatie” in en volgt de daarin aangegeven procedure.
    ·       Wanneer een filmmaker het niet eens is met het juryresultaat kan hij/zij in beroep gaan.


De formulieren “Rondreisjury - in beroep” en "Aanmelding nominatie" kunnen worden gedownload. Volg de daarin beschreven procedure.

In het pdf programma Foxit Reader kan met "type writer" de formulieren ingevuld worden. In het programma Adobe Acrobat Reader is onder de tab "Gereedschap" de mogelijkheid de formulieren in te vullen

 

Aanmelding nominatie

Rondreisjury in beroep

Rondreisjury spelregels 2020